PROJEKTS “LATVIEŠU GRĀMATAI 500”. “Elgera senās dziesmas”. Koncerts.
Projekts “Latviešu grāmatai 500”. Senākie baznīcas teksti latviešu valodā. 2023.gada 7.novembrī. Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.
Koncerts “Es savai zemītei”
Literatūras izstāde “Mijkrēšļa laiks ar grāmatām!”
Grāmatu un periodisko rakstu izstāde “Robežsargs – valsts seja”
Grāmatu izstāde “Labie vārdi labu dara”
Trigger the fancybox