Tikšanās ar rakstnieci ZANI NUTS
PROJEKTS “LATVIEŠU GRĀMATAI 500”. “Elgera senās dziesmas”. Koncerts.
Projekts “Latviešu grāmatai 500”. Senākie baznīcas teksti latviešu valodā. 2023.gada 7.novembrī. Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā.
Koncerts “Es savai zemītei”
Literatūras izstāde “Mijkrēšļa laiks ar grāmatām!”
Grāmatu un periodisko rakstu izstāde “Robežsargs – valsts seja”
Trigger the fancybox