Pasākumi bibliotēkā NOVEMBRĪ (2019)
Izstāde
Literatūras izstāde
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas Galveno bibliotēku
Lekcija “Dzīvošana priekam un enerģijai”
Trigger the fancybox