Literatūras izstāde
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas Galveno bibliotēku
Lekcija “Dzīvošana priekam un enerģijai”
Atvērto durvju diena Latvijas Nacionālajā arhīvā
Mirkļintervijas
Trigger the fancybox